Despre noi

Fondată în septembrie 2008

de către o echipă de profesionişti în domeniul economic, compania Total Consulting oferă o gamă largă de servicii în sfera auditului, consultingului şi evidenţei contabile. şi-a început activitatea în octombrie 2008 cu 3 colaboratori, specialişti calificaţi în domeniu, prin prestarea serviciilor de ţinere a evidenţei contabile si consulting.

La data din 26.12.2008 compania a obţinut Licenţa Camerei de Licenţiere a Republicii Moldova pentru activitatea de audit general: seria A MMII nr. 036346, prestînd din moment şi servicii în domeniul auditului.

Misiunea companiei

Compania noastră a fost creată cu scopul de a oferi clienţilor noştri posibilitatea de a-şi gestiona mai eficient afacerea lor şi prin aceasta de a deveni mai competitivi. Oferind servicii profesioniste, ajutăm clienţii noştri să-şi atingă scopurile şi contribuim la sporirea valorii afacerilor lor, să evite greşelile în desfăşurarea activităţii economice,


Valorile şi cultura

Valorile şi cultura companiei noastre, orientate spre clienţi, îşi focusează eforturile pe proceduri şi standarde înalte de calitate, ce servesc drept suport în stabilirea relaţiilor pe termen lung cu clienţii.

Clienţii noştri sunt companii locale din Republica Moldova, companii cu capital străin şi investitori străini. Companiile ce se deservesc în cadrul Companiei de Audit „Total Consulting” SRL beneficiază de suportul unei echipe de profesionişti cu experienţă în diverse domenii. Obţin siguranţă în baza unui contract, prin care compania noastră este responsabilă de calitatea serviciilor acordate şi confidenţialitatea informaţiei.

In prestatrea serviciilor de tinere a evidentei contabile, clientul economiseste bani pentru salariile si impozitele aferente acestora necesare angajarii specialistilor contabili, nu au nevoie de spatiu suplimentar, tehnica de calcul, softuri si literature profesionista, toate acestea se substitue prin serviciile care le oferim noi. Clientul beneficiaza de o deservire flexibila in dependenta de specificul activitatii intreprinderii.

Un alt obiectiv la fel de important atât pentru administraţia Companiei de Audit „Total Consulting” SRL cât şi angajaţii acesteea este perfecţionarea continuă a personalului companiei prin paticipări la conferinţe, participare la debate-uri tematice interne, participări la seminare de specialitate organizate periodic de către Asociatiile profesionale, companiile de profil nationale si internationale, institutiile publice de stat.

Filosofia firmei

Standardele etice. Reputaţia firmei se bazează pe înalte standarde etice care prevăd independenţă şi integritatea profesională în toate lucrările efectuate şi o strictă confidenţialitate în tratarea informaţiei obţinută în procesul de lucru.

Tratarea individuală a clienţilor. Considerăm că este de datoria noastră să abordăm problema fiecărui client în mod individual, să cunoaştem şi să înţelegem scopurile şi problemele lui. Specialiştii noştri sunt auditori certificati, contabili şi economişti licentiaţi, care au experienţa de lucru la întreprinderi cu diferite forme de proprietate şi genuri de activitate, îşi efectuează munca în baza unei abordari individuale a fiecărui Client, confidenţialităţii, respectării stricte a standardelor profesionale şi etice acceptate în domeniul consultanţei.

Organizarea firmei

În cadrul firmei activează două departamente: Organizarea şi ţinerea evidenţei contabile şi Consultanţă şi Audit. Administrarea activităţii companiei este exercitată de Managerul-Auditor, Sergiu Sîrbu.

Auditorul deţine Certificat de auditor eliberat de Ministerul Finanţelor, este contabil practic certificat, certificare obţinută in cadrul programul de certificare profesională a contabililor şi auditorilor profesionişti CIPA care reuneşte 23 de asociaţii profesionale din ţările Europei de Est şi Asiei Mijlocii, organizată de Asociaţiei Profesionale a Contabililor şi Auditorilor Profesionişti (ACAP).

Firma menţine relaţii strânse cu firme de consultanţă în domeniu din ţară, cu specialişti profesionişti în domeniul auditului şi expertizei contabile.

Noi mereu sîntem gata, flexibili, prompţi, practici şi deschişi pentru colaborare şi negociere, oferindu-Vă cele mai bune servicii şi abilităţi profesionale. Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi.

CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE PENTRU COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ

CALIFICAREA ÎNALTĂ ŞI INSTRUIREA CONTINUĂ A SPECIALIŞTILOR NOŞTRI, GARANTEAZĂ CALITATEA, RAPIDITATEA SERVICIILOR ACORDATE ŞI CONFIDENŢIALITATEA DEPLINĂ A INFORMAŢIEI DUMNEAVOASTRĂ.

© 2019 TOTAL CONSULTING S.R.L.
powered by: ITOS